Stranke, zastupnici, vijećnici

Ispiši stranicu
Veličina teksta: A A A

Političke stranke, nezavisni zastupnici u Hrvatskom saboru te članovi predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabrani s liste grupe birača mogu obavijesti, upite i druge informacije poslati na sljedeću e-adresu: politicke.aktivnosti@revizija.hr.

PROPISI
Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (Narodne novine 29/19 i 98/19)
Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine 121/14)
Pravilnik o neprofitnom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine 1/15,  25/17, 96/18  i  103/18)
Pravilnik o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i registru neprofitnih organizacija (Narodne novine 31/15 - OBRASCI, 67/17 i 115/18 )
Pravilnik o sustavu financijskog upravljanja i kontrole te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (Narodne novine 119/15) 
Pravilnik o načinu vođenja evidencija, izdavanja potvrda te unosa izvješća o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma u informacijski sustav za nadzor financiranja (Narodne novine 71/19)
Pravilnik o sadržaju, načinu vođenja i obrascu evidencije o političkim strankama zastupljenim u predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i članovima predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranima s liste grupe birača (Narodne novine 90/13 i 96/13)
FI-OBRASCI
OBAVIJESTI

Kontakt