Najčešće postavljena pitanja

Ispiši stranicu
Veličina teksta: A A A
 1. Mogu li ja kao fizička osoba, ukoliko smatram da postoje nepravilnosti u radu državne ustanove, zatražiti obavljanje revizije?

  Prema odredbama Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine 85/10), Državni ured za reviziju je najviša revizijska institucija koja je samostalna i neovisna u svom radu.

  Neovisnost i samostalnost se, između ostalog, očituje i u određivanju u kojim će se subjektima, za koje je Ured nadležan, obavljati revizija.

  Prema odredbama Zakona o Državnom uredu za reviziju (Narodne novine 80/11), revizije se planiraju i obavljaju prema godišnjem programu i planu rada, kojeg donosi glavni državni revizor na temelju zakonom utvrđenih kriterija.

  Dakle, Državni ured za reviziju ne obavlja revizije prema predstavkama i zahtjevima fizičkih i pravnih osoba.

  O nepravilnostima u radu državne ustanove možete izvijestiti Državni ured za reviziju, Ministarstvo unutarnjih poslova - Odjel gospodarskog kriminaliteta, Ministarstvo financija - Poreznu upravu i Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, ovisno o tome o kakvoj je nepravilnosti riječ i tko je nadležan.

 2. Molim da mi dostavite preslike godišnjih financijskih izvještaja xx subjekta!

  Ovime Vas obavještavamo da, u skladu s međunarodnim revizijskim standardima, prema kojima Državni ured za reviziju obavlja revizije, ISSAI 200, točka 2.46., godišnji financijski izvještaji, kao i sva druga dokumentacija na temelju koje Državni ured za reviziju obavlja revizije, može se koristiti samo za potrebe obavljanja revizije.

  S obzirom na navedeno, upućujemo Vas da preslike zatražite od pravne osobe na koju se financijski izvještaji odnose.

 3. Smije li trgovačko društvo u državnom vlasništvu oročavati sredstva kod poslovne banke?

  Prema točci 2.29 INTOSAI međunarodnih revizijskih standarda, Državni ured za reviziju ne smije davati nikakve upute osoblju subjekta revizije, u vezi s obavljanjem njihovih dužnosti.

Kontakt