Pomoćnici

Ispiši stranicu
Veličina teksta: A A A

dr. sc. Verica Akrap, pomoćnica glavnoga državnog revizora za reviziju trgovačkih društava

Kontakt:

 

mr. Vesna Kasum, dipl. oec., pomoćnica glavnoga državnog revizora za reviziju državnog proračuna i njegovih korisnika

Kontakt:

 

Sanja Martinko, dipl. oec., pomoćnica glavnoga državnog revizora za reviziju neprofitnih organizacija i političkih stranaka

Kontakt:

 

mr. Nada Svete, dipl. oec., pomoćnica glavnoga državnog revizora za reviziju lokalnih jedinica i njihovih korisnika

Kontakt:

 

Ines Stegić, dipl. oec., pomoćnica glavnoga državnog revizora za reviziju Hrvatske narodne banke i drugih financijskih institucija

Kontakt:

mr. sc. Božo Vuletić-Antić, pomoćnik glavnoga državnog revizora za reviziju učinkovitosti

Kontakt:

 

Nadica Bartol, dipl. iur., pomoćnica glavnoga državnog revizora za pravne poslove i odnose s drugim subjektima

Kontakt:

Nevenka Hrup, dipl. oec., pomoćnica glavnoga državnog revizora za planiranje, metodologiju i razvoj

Kontakt:

 

Anita Materljan, dipl. iur., pomoćnica glavnoga državnog revizora za normativno-pravne, kadrovske, financijsko-računovodstvene i administrativne poslove

Kontakt:

 

mr. sc. Ksenija Krpan, dipl. iur., pomoćnica glavnoga državnog revizora za tehničke i opće poslove, zaštitu na radu i javnu nabavu

Kontakt:

 

mr. sc. Dražen Brozinić, pomoćnik glavnoga državnog revizora - šef kabineta

Kontakt:

 

Biserka Čoh Mikulec, mag. oec., pomoćnica glavnoga državnog revizora za odnose s javnošću

Kontakt:

 

mr. sc. Lidija Pernar, pomoćnica glavnoga državnog revizora za međunarodne odnose i reviziju europskih fondova

Kontakt:

Kontakt