Međunarodni odnosi

Ispiši stranicu
Veličina teksta: A A A

Državni ured za reviziju je već od samog osnivanja započeo radno, organizacijsko i profesionalno povezivanje s istovrsnim institucijama drugih zemalja i njihovim strukovnim udrugama, u cilju:

 • razmjene znanja, iskustava, stručnih materijala, dokumenata i informacija radi ujednačavanja i razvoja metodologije rada u okviru međunarodno prihvaćenih revizijskih standarda,
 • praćenja modernih pravaca razvoja revizijske profesije,
 • doprinosa razvoju struke na temelju vlastitih rezultata, te
 • informiranja drugih o radu i rezultatima Ureda, te doprinosa njegovom ugledu i prihvaćanju kao stručne i profesionalne institucije od strane drugih državnih revizija i profesionalnih udruga.

Međunarodna suradnja Državnog ureda za reviziju može se podijeliti u četiri kategorije:

 1. Aktivnosti povezane s članstvom u međunarodnim strukovnim udrugama;
 2. Aktivnosti povezane s Europskom unijom
 3. Aktivnosti povezane s vrhovnim revizijskim institucijama drugih zemalja;
 4. Druge međunarodne aktivnosti.

Državni ured za reviziju je član INTOSAI od 1994. i EUROSAI od 1996. Obveze koje proizlaze iz tih članstava zahtijevaju kontinuirano zalaganje i uključivanje Ureda u aktivnosti tih organizacija i njihovih radnih skupina, osnovanih radi razvijanja područja od posebnog interesa za državne revizije i usklađivanja metodologije i jačanja suradnje između državnih revizija. Ured je sudjelovao na svim kongresima ovih dviju organizacija održanih od njegova učlanjenja, te je uključen u rad brojnih tijela i radnih skupina koje djeluju u njihovom sastavu.

Osim sudjelovanja u radu kongresa, predstavnici Ureda sudjeluju i na drugim konferencijama, seminarima i sastancima posvećenim razvoju državne revizije i poboljšanju javnog sektora u organizaciji INTOSAI i EUROSAI.

Državni ured za reviziju također razvija bilateralne odnose s drugim državnim revizijama, u vidu zajedničkih seminara, posjeta predstavnika drugih vrhovnih revizijskih institucija Državni ured za reviziju-u kao i predstavnika Državnog ureda za reviziju drugim vrhovnim revizijskim institucijama, razmjenu iskustava, dokumenata i drugih informacija vezanih za revizijske aktivnosti.

Zaposlenici Ureda sudjeluju i na različitim međunarodnim seminarima i programima izobrazbe.

Vezano za pripreme za integraciju u europsko okruženje i jačanje Državnog ureda za reviziju kao učinkovite institucije sposobne da u praksi zadovolji EU kriterije, Državni ured za reviziju je bio aktivno uključen u proces predpristupnih pregovora za pridruživanje EU kroz poglavlje 32: Financijski nadzor.

Pored suradnje s drugim državnim revizijama i strukovnim udrugama, Državni ured za reviziju kontinuirano uspostavlja i održava kontakte i s drugim međunarodnim institucijama / organizacijama, kao što su: OECD, SIGMA, Svjetska banka, Međunarodni monetarni fond, GRECO, itd.

MEĐUNARODNA SURADNJA:

 • mr. sc. Lidija Pernar
 • adresa: Državni ured za reviziju
  Tkalčićeva 19, 10 000 Zagreb
 • e-adresa: lidija.pernar@revizija.hr
 • tel:  01 48 13 303
 • fax: 01 48 73 385

Kontakt