Kontakt

Ispiši stranicu
Veličina teksta: A A A
Odnosi s javnošću:
Biserka Čoh Mikulec, mag. oec.
stručni specijalist poslovnih komunikacija
pomoćnica glavnoga državnog revizora
povjerenica za etiku
adresa: Državni ured za reviziju
Tkalčićeva 19, 10 000 Zagreb
tel:  01 48 13 301
fax: 01 48 13 304
e-adresa: biserka.coh-mikulec@revizija.hr
Međunarodni odnosi:
mr. sc. Lidija Pernar
pomoćnica glavnoga državnog revizora za međunarodne odnose i reviziju EU fondova
adresa: Državni ured za reviziju
Tkalčićeva 19, 10 000 Zagreb
tel:  01 48 13 303
fax: 01 48 73 385
e-adresa: lidija.pernar@revizija.hr
Povjerenici za etiku:
 
Kord Kordić, dipl. iur.
adresa: Državni ured za reviziju
Tkalčićeva 19, 10 000 Zagreb
tel:  01 46 27 854
e-adresa: kord.kordic@revizija.hr
 
Valentina Kosić, dipl. iur.
adresa: Državni ured za reviziju
Bogovićeva 1a, 10 000 Zagreb
tel:  01 48 07 968
e-adresa: valentina.kosic@revizija.hr
 
Ivana Krmić, mag. oec.
adresa: Državni ured za reviziju
Bogovićeva 1a, 10 000 Zagreb
tel:  01 48 78 938
e-adresa: ivana.krmic@revizija.hr
Službenik za zaštitu osobnih podataka:
Mihaela Sieber, dipl. iur.
adresa: Državni ured za reviziju
Bogovićeva 1a, 10 000 Zagreb
tel:  01 48 07 968
e-adresa: mihaela.sieber@revizija.hr
Područni uredi
  • s Središnji ured
  • 1 - 20 Područni uredi
SREDIŠNJI URED
Ured Adresa Telefon Fax E-adresa
SSredišnji ured lokacija Tkalčićeva 19
10 000 Zagreb
01 46 27 888
01 48 13 296
01 48 13 304
01 48 73 385
revizija@revizija.hr
PODRUČNI UREDI
Ured Adresa Telefon Fax E-adresa
1Bjelovar lokacija Ivana Gundulića 1/II
43 000 Bjelovar
043 21 25 23
099 38 75 326
043 21 25 22 dur.bjelovar@revizija.hr
2Čakovec lokacija Zrinsko-Frankopanska 9
40 000 Čakovec
040 31 35 20
099 38 75 324
040 31 34 60 dur.cakovec@revizija.hr
3Dubrovnik lokacija Vukovarska 6
20 000 Dubrovnik
020 41 72 76
099 38 75 325
020 41 72 74 dur.dubrovnik@revizija.hr
4Gospić lokacija Kaniška 4
53 000 Gospić
053 57 36 49
099 38 75 315
053 57 36 48 dur.gospic@revizija.hr
5Karlovac lokacija Ulica Pavla Vitezovića 1
47 000 Karlovac
047 61 20 43
099 38 75 323
047 61 20 45 dur.karlovac@revizija.hr
6Koprivnica lokacija Trg bana Josipa Jelačića 16
48 000 Koprivnica
048 62 41 76
099 38 75 322
048 62 44 47 dur.koprivnica@revizija.hr
7Krapina lokacija Gajeva 2/2
49 000 Krapina
049 37 03 40
099 38 75 333
049 37 03 50 dur.krapina@revizija.hr
8Osijek lokacija Gundulićeva 16
31 000 Osijek
031 20 05 44
099 38 75 321
031 20 05 40 dur.osijek@revizija.hr
9Pazin lokacija Prolaz Otokara Keršovanija 2
52 000 Pazin
052 62 34 40
099 38 75 331
052 62 34 44 dur.pazin@revizija.hr
10Požega lokacija Kamenita vrata 8
34 000 Požega
034 27 36 11
099 38 75 334
034 27 36 71 dur.pozega@revizija.hr
11Rijeka lokacija Frana Kurelca 8
51 000 Rijeka
051 21 33 61
099 38 75 320
051 21 53 75 dur.rijeka@revizija.hr
12Sisak lokacija Ivana Kukuljevića Sakcinskog 1
44 000 Sisak
044 52 13 71
099 38 75 330
044 52 13 70 dur.sisak@revizija.hr
13Slavonski Brod lokacija Petra Krešimira IV 20
35 000 Slavonski Brod
035 44 77 71
099 38 75 327
035 44 76 70 dur.slbrod@revizija.hr
14Split lokacija Trg Franje Tuđmana 4
21 000 Split
021 58 53 50
099 38 75 329
021 58 53 65 dur.split@revizija.hr
15Šibenik lokacija Obala Hrvatske mornarice 2
22 000 Šibenik
022 21 81 76
099 38 75 319
022 21 21 14 dur.sibenik@revizija.hr
16Varaždin lokacija Kratka 2
42 000 Varaždin
042 21 25 71
099 38 75 328
042 21 23 37 dur.varazdin@revizija.hr
17Virovitica lokacija Stjepana Radića 21/1
33 000 Virovitica
033 72 99 35
099 38 75 318
033 72 99 36 dur.virovitica@revizija.hr
18Vukovar lokacija Trg dr. Franje Tuđmana 2
32 100 Vinkovci
032 33 46 26
099 38 75 317
032 33 46 18 dur.vinkovci@revizija.hr
19Zadar lokacija Stjepana Radića 11a
23 000 Zadar
023 31 46 41
099 38 75 332
023 31 48 39 dur.zadar@revizija.hr
20Zagreb lokacija Bogovićeva 1a
10 000 Zagreb
01 48 78 933
099 38 75 316
01 48 78 931 dur.zagreb@revizija.hr

Kontakt