Obavijest o dostavi izvješća Hrvatskom saboru

Državni ured za reviziju je 30. svibnja 2018. dostavio Hrvatskom saboru Izvješće o obavljenoj reviziji Godišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu, Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji zdravstvenih ustanova, u čijem je prilogu 49 pojedinačnih izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji, koja se odnose na 12 kliničkih ustanova, 20 općih bolnica, 15 specijalnih bolnica i dvije poliklinike, Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti kapitalnih ulaganja u osnovne i srednje škole na području Republike Hrvatske, u čijem su prilogu 22 pojedinačna izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti te Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti provedbe Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. Sva izvješća su istoga dana dostavljena Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske i objavljena na mrežnim stranicama Ureda.

Predsjednik Računskog suda Savezne Republike Njemačke u služenom posjetu Državnome uredu za reviziju

U službenom posjetu Državnome uredu za reviziju 17. svibnja 2018. boravili su Kay Scheller, predsjednik Računskog suda Savezne Republike Njemačke sa suradnicima. Tom je prigodom Ivan Klešić, glavni državni revizor Republike Hrvatske sa suradnicima upoznao goste s ulogom i odgovornošću državne revizije u našoj zemlji, suradnjom s Hrvatskim saborom, pristupom borbi protiv prijevare i korupcije u okviru revizije korištenja EU fondova te pripremama za sastanak Kontaktnog odbora 2018, kojemu je u listopadu 2018. Ured domaćin. Predstavnici Računskoga suda Savezne Republike Njemačke predstavili su model revizije u stvarnom vremenu („Real-time“ revizije) te njene ciljeve i koristi, kao i način kako provode savjetovanje svoje vlade i koje su prednosti te aktivnosti. Čelnici obiju institucija razgovarali su i o mogućnostima buduće suradnje.

Obavijest o glasovanju u Hrvatskome saboru

Hrvatski sabor je na 8. sjednici raspravljao, te 10. svibnja 2018. prihvatio Izvješće o radu Državnoga ureda za reviziju za 2017., i to s 99 glasova „ZA“ i dva „SUZDRŽANA“.

Predstavnici Republike Makedonije u studijskom posjetu Državnom uredu za reviziju

U okviru twinning projekta "Daljnje poboljšanje administrativnih kapaciteta i učinkovitost eksterne revizije“, komponente 3. „Jačanje suradnje s parlamentom“, koji Državni ured za reviziju Republike Hrvatske provodi u Državnom uredu za reviziju Republike Makedonije, predstavnici Sobranja Republike Makedonije na čelu s Liljanom Kuzmanovskom, predsjednicom Odbora za financije i budžet te predstavnici državne revizije na čelu s  Naserom Ademijem, zamjenikom glavnoga državnog revizora Republike Makedonije, boravili su od 23. do 26. travnja 2018. u studijskom posjetu Državnom uredu za reviziju. U okviru studijskog posjeta, djelatnici Državnog ureda za reviziju upoznali su goste s pripremom i dostavom izvješća Hrvatskom saboru, načinom rasprava i zaključcima Sabora po izvješćima Državnog ureda za reviziju te razmijenili iskustva o radu dviju revizijskih institucija. U okviru posjeta, održani su i sastanci sa Sinišom Hajdašom Dončićem, potpredsjednikom Hrvatskoga sabora i Arsenom Baukom, voditeljem Hrvatsko-makedonske međuparlamentarne skupine prijateljstva, Grozdanom Perić, predsjednicom Odbora za financije i državni proračun i Erminom Lekaj-Prljaskaj, zastupnicom albanske, bošnjačke, crnogorske, makedonske i slovenske nacionalne manjine. Osim toga, Ivan Šuker, saborski zastupnik i član Odbora za financije i državni proračun i Dragica Zgrebec, bivša saborska zastupnica, informirali su goste o načinu suradnje Hrvatskoga sabora i Državnoga ureda za reviziju, važnosti rasprava o izvješćima državne revizije te dali svoje viđenje značaja Državnoga ureda za reviziju.

Sastanak Stručne skupine za neovisnu procjenu javnih ekonomskih politika

Predstavnici Državnog ureda za reviziju su od 15. do 17. travnja 2018., s predstavnicima vrhovnih revizijskih institucija Italije, Francuske, Litve i Malte sudjelovali u Rimu na sastanku Stručne skupine za neovisnu procjenu javnih ekonomskih politika, koja djeluje u okviru Kontaktnog odbora Europske unije. Svrha sastanka bila je rasprava o učincima porasta aktivnosti u području neovisne procjene javnih ekonomskih politika koju provode vrhovne revizijske institucije, u okviru koje su predstavnici vrhovnih revizijskih institucija predstavili iskustva iz svojih zemalja.

U Hrvatskom saboru prezentirano Objedinjeno izvješća o obavljenoj reviziji JASPERS-a

Ivan Klešić, glavni državni revizor i Oscar Herich, član Europskog revizorskog suda, predstavili su 22. ožujka 2018. u Hrvatskom saboru, na zajedničkoj tematskoj sjednici triju odbora (Odbora za financije i državni proračun, Odbora za regionalni razvoj i fondova EU i Odbora za pomorstvo promet i infrastrukturu), Objedinjeno izvješće o koordiniranoj reviziji Zajedničke pomoći za potporu projektima u europskim regijama (JASPERS). Izvješće, koje su zajednički sastavili Europski revizorski sud te državni uredi za reviziju Republike Hrvatske i Republike Poljske, sadrži osnovne informacije o JASPERSU kao tijelu Europske komisije koje pomaže državama članicama Europske unije u pripremi projekata za povlačenje sredstava iz EU fondova, ciljeve revizije te glavne rezultate revizije koje su zasebno obavile ove tri institucije. Na predstavljanju Izvješća bili su nazočni i predstavnici Ministarstva financija,  Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU. Sjednicu je vodila Grozdana Perić, predsjednica Odbora za financije i državni proračun, koja je u uvodnom dijelu predstavila sadržaj Izvješća i ukratko obrazložila ulogu JASPERS-a. Oscar Heric je nazočne upoznao s metodologijom i revizijskim pristupom primijenjenim u ovoj reviziji,  kao i načinom suradnje triju vrhovnih revizijskih institucija, koja je pozitivan primjer u području upravljanja sredstvima iz fondova EU. Ivan Klešić je opisao ciljeve revizije, predmete revizije u državnim revizijama Hrvatske i Poljske te Europskom revizorskom sudu, a naveo je i glavne zajedničke zaključke i preporuke. U raspravi je posebno istaknut značaj suradnje zemalja korisnica s JASPERS-om, ali i preporuka koje su dane subjektima revizije, čijom bi se provedbom povećala učinkovitost povlačenja sredstava iz fondova EU. Također, naglašena je prednost ovakvih koordiniranih paralelnih revizija u smislu omogućavanja učinkovitijih, pouzdanijih i cjelovitijih provjera složenih tema koje uključuju veći broj sudionika na nacionalnoj i EU razini.

Obavijest lokalnim jedinicama

Lokalne jedinice su obvezne godišnji izvještaj o izvršenju proračuna dostaviti Državnom uredu za reviziju i Ministarstvu financija u rokovima propisanim odredbom članka 112. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12 i 15/15). Prema Uputi Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 2018. – 2020. (koja je objavljena na mrežnim stranicama Ministarstva financija http://www.mfin.hr/hr/lokalni-proracuni ), godišnji izvještaj o izvršenju proračuna, počevši s izvještajem za 2017., lokalne jedinice nisu više obvezne dostavljati Državnom uredu za reviziju i Ministarstvu financija u papirnatom obliku putem zemaljske pošte, nego je dovoljno dostaviti link na mrežnu stranicu lokalne jedinice na kojoj je izvještaj objavljen. Državnom uredu za reviziju je podatak o linku potrebno dostaviti na e-adresu Državnog ureda za reviziju i to: Grad Zagreb na e-adresu Središnjeg ureda, dok su druge lokalne jedinice obvezne dostaviti link na e-adresu područnog ureda, prema sjedištu lokalne jedinice. E-adrese su objavljene na mrežnoj stranici Državnog ureda za reviziju, http://www.revizija.hr/hr/kontakt/ .

Kontakt