Sastanak Kontaktnog odbora čelnika vrhovnih revizijskih institucija zemalja članica Europske unije i Europskog revizorskog suda

Godišnji sastanak Kontaktnog odbora čelnika vrhovnih revizijskih institucija zemalja članica  Europske unije i Europskog revizorskog suda (dalje u tekstu: Kontaktni odbor), čiji je domaćin bio Državni ured za reviziju Republike Hrvatske, održan je u Dubrovniku 11. i 12. listopada 2018. Sastanku su nazočili čelnici i predstavnici vrhovnih revizijskih institucija zemalja članica EU i Europskog revizorskog suda te čelnici i predstavnici...

Pročitajte više ›

Obavijest o glasovanju u Hrvatskom saboru

Hrvatski sabor je na 9. sjednici, 28. rujna 2018. prihvatio izvješća Državnog ureda za reviziju: Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji zdravstvenih ustanova (91 glas ZA, 7 SUZDRŽANIH i 3 PROTIV), Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti kapitalnih ulaganja u osnovne i srednje škole na području Republike Hrvatske (92 glasa ZA, 8 SUZDRŽANIH i 1 PROTIV) te Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti provedbe Operativnog...

Pročitajte više ›

Novi način pisanja izvješća o obavljenoj reviziji

Državni ured za reviziju obavlja revizije u skladu sa Zakonom o Državnom uredu za reviziju i Međunarodnim standardima vrhovnih revizijskih institucija. U skladu s navedenim Standardima, do ove godine Ured je za subjekte kod kojih je obavljao financijsku reviziju, izražavao jedno mišljenje o financijskim izvještajima i poslovanju. S obzirom na to da su Standardi izmijenjeni u dijelu koji se odnosi na izvješćivanje u financijskoj reviziji, Ured...

Pročitajte više ›

Obavijest o dostavi izvješća Hrvatskom saboru

Državni ured za reviziju je 18. rujna 2018. dostavio Hrvatskom saboru 55 izvješća, od toga 35 izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji, 13 izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti i sedam izvješća o obavljenoj provjeri provedbe preporuka danih u prošloj reviziji. Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji odnose se na osam korisnika državnog proračuna i 27 jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (šest gradova i 21...

Pročitajte više ›

Zatvaranje Twinning projekta u Republici Albaniji

U Tirani je 11. srpnja 2018. održana konferencija prigodom zatvaranja od Europske komisije financiranog Twinning projekta „Jačanje kapaciteta vanjske revizije“, kojeg su u vrhovnoj revizijskoj instituciji Republike Albanije zajednički provodili Državni ured za reviziju Republike Hrvatske i Državni ured za reviziju Republike Poljske. Svečanosti zatvaranja projekta nazočili su, između ostalih, Romana Vlahutin, veleposlanica Europske Unije u...

Pročitajte više ›

Rješenja o prijmu u državnu službu

Na mrežnim stranicama Državnog ureda za reviziju objavljeno je  11. srpnja 2018. devet rješenja o prijmu u državnu službu za područne urede Dubrovnik, Rijeka, Split i Zadar, i to po javnom natječaju za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, koji je objavljen u Narodnim novinama broj 32, od 6. travnja 2018.

Rješenja o prijmu u državnu službu

Na mrežnim stranicama Državnog ureda za reviziju objavljeno je  4. srpnja 2018. sedam rješenja o prijmu u državnu službu za Središnji ured Zagreb po javnom natječaju za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, koji je objavljen u Narodnim novinama broj 32, od 6. travnja 2018.

Obavijest o glasovanju u Hrvatskom saboru

Hrvatski sabor je 14. lipnja 2018. na 8. sjednici jednoglasno sa 122 glasa „ZA“ prihvatio Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji političkih stranaka, nezavisnih zastupnika i članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih s liste grupe birača za 2016.

Sastanak Višegradske skupine

Ivan Klešić, glavni državni revizor, boravio je sa suradnicima 5. i 6. lipnja 2018. u Budimpešti, gdje je u svojstvu promatrača sudjelovao na godišnjem sastanku čelnika vrhovnih revizijskih institucija zemalja Višegradske skupine te Austrije i Slovenije. Glavne teme sastanka bile su revizija ciljeva održivog razvoja UN, procjena institucionalne sposobnosti te suradnja s građanima. Predstavnici Državnog ureda za reviziju održali su predavanje o odnosu i potrebi otvaranja vrhovnih revizijskih institucija prema građanima. Također, informirali su sudionike sastanka o pripremama za godišnji sastanak EU Kontaktnog odbora, koji će se održati u Dubrovniku, od 10. do 12. listopada 2018.

Seminar Kontaktnog odbora o reviziji javne nabave

Predstavnici Državnog ureda za reviziju sudjelovali su od 31. svibnja do 1. lipnja 2018. na seminaru EU Kontaktnog odbora o reviziji javne nabave, koji je održan u Ateni. Organizator seminara bio je grčki Nacionalni ured za reviziju. Seminaru je nazočilo 47 predstavnika iz 26 vrhovnih revizijskih institucija zemalja članica Europske unije, Europskog revizorskog suda, OECD-a/SIGMA-e te pet zemalja kandidatkinja za pristupanje Europskoj uniji. Na seminaru se raspravljalo o primjeni nove EU Direktive o javnoj nabavi, najčešćim problemima u sustavu javne nabave, smjernicama o javnoj nabavi i revizijama u tom području. 

Kontakt