Međunarodna radionica revizija/evaluacija sustava unutarnje financijske kontrole u javnom sektoru

U Sarajevu je 10. i 11. veljače 2010. održana međunarodna radionica Revizija/evaluacija sustava unutarnje financijske kontrole u javnom sektoru, na kojoj su nazočili predstavnici vrhovnih revizijskih institucija zemalja kandidata, potencijalnih kandidata i Europskog revizorskog suda, među kojima i djelatnici Državnog ureda za reviziju. U okviru Radionice, razmijenjena su praktična znanja, iskustava i ideje o programiranju,...

Pročitajte više ›

Sastanak o jačanju sustava unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru Republike Hrvatske

U okviru mjere 65. iz Akcijskog plana uz Strategiju suzbijanja korupcije, u Državnom uredu za reviziju je 12. ožujka 2010. održan sastanak predstavnika Državnog ureda za reviziju i Ministarstva financija radi jačanja i ubrzanja uspostave i razvoja sustava unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (PIFC) na državnoj i lokalnoj razini. Sastanku su, među ostalima, nazočili Šima Krasić, glavni državni revizor, Vesna Orlandini,...

Pročitajte više ›

Obavijest neprofitnim organizacijama

U skladu s odredbom članka 70. stavka 2. Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine 10/08), koja se primjenjuje od 23. siječnja 2008., neprofitne organizacije su obvezne dostavljati račun prihoda i rashoda za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja instituciji ovlaštenoj za obradu podataka za potrebe Ministarstva financija i Državnog zavoda za statistiku u roku od 30 dana od isteka izvještajnog razdoblja. Iz navedenog...

Pročitajte više ›

Samit o prijevari i korupciji

U Londonu je od 17. do 19. ožujka 2010. održan IV. godišnji međunarodni samit o prijevari i korupciji, kojem su nazočili predstavnici institucija, organizacija i tijela iz 27 zemalja svijeta, koje se bave sprječavanjem, otkrivanjem i suzbijanjem korupcije na nacionalnoj ili međunarodnoj razini. Teme Samita su bile: pristup različitih tijela i institucija borbi protiv prijevare i korupcije; strategije, inicijative i trendovi u borbi...

Pročitajte više ›

II. Konferencija Hrvatskog instituta internih revizora (HIIR) i V. Konferencija internih revizora srednje i istočne Europe

U Opatiji je od 25. do 27. ožujka 2010. održana II. konferencija Hrvatskog instituta internih revizora (HIIR-a) i V. konferencija internih revizora Srednje i Istočne Europe, pod nazivom «Razvoj i izazovi interne revizije». Konferencija je organizirana u suradnji s internim revizorima iz Republike Austrije, Italije, Republike Bosne i Hercegovine, Bugarske, Rumunjske, Slovačke, Republike Slovenije i Srbije. Teme Konferencije...

Pročitajte više ›

Posjet izaslanstva Narodnog parlamenta Slovačke Republike

Šima Krasić, glavni državni revizor sa suradnicima, primila je 21. travnja 2010. u radni posjet Izaslanstvo Odbora za financije, proračun i valutu Narodnog parlamenta Slovačke Republike, na čelu s Josefom Burianom, predsjednikom Odbora. Sastanku su nazočili i Roman Supek, veleposlanik Slovačke Republike u Republici Hrvatskoj, te Dino Bulešić, tajnik Odbora za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora. Razmijenjena su iskustva...

Pročitajte više ›

Međunarodni sastanci predstavnika vrhovnih revizijskih institucija

U Pragu je 26. travnja 2010. održan sastanak predstavnika vrhovnih revizijskih institucija članica Mreže zemalja kandidata i potencijalnih kandidata za pristupanje EU i Europskog revizorskog suda, uz sudjelovanje predstavnika Zajedničke radne skupine za revizijske aktivnosti i predstavnike SIGMA-e. Sastanku je u ime Državnog ureda za reviziju nazočila Lidija Pernar, pomoćnik glavnoga državnog revizora za međunarodnu suradnju. Na...

Pročitajte više ›

Godišnji sastanak državnih revizija zemalja članica NATO-a (Bruxelles, 18. svibnja 2010.)

Predstavnici Državnog ureda za reviziju su sudjelovali 18. svibnja 2010. u Bruxellesu na godišnjem sastanku predstavnika državnih revizija zemalja članica NATO-a, na kojem se raspravljalo o Godišnjem izvješću o aktivnostima Međunarodnog odbora revizora za NATO. Međunarodni odbor revizora za NATO (IBAN) obavlja reviziju operativnih troškova Sjedišta NATO-a, aktivnosti NATO agencija i NATO sigurnosnog i investicijskog programa (NSIP)....

Pročitajte više ›

Sastanak s izaslanstvom Europskog parlamenta

Šima Krasić, glavni državni revizor, u pratnji suradnika, sastala se 24. lipnja 2010. s izaslanstvom Odbora za proračun i Odbora za proračunski nadzor Europskog parlamenta, kojem su nazočili: Jan Pierre Audy, član Europskog parlamenta, Tamas Deutsch, član Europskog parlamenta, Goran Farm, član Europskog parlamenta, Theodor Stolojan, član Europskog parlamenta, Derek Vaughn, član Europskog parlamenta,...

Pročitajte više ›

Sastanak s Komisijom nezavisnih stručnjaka Europske komisije za borbu protiv korupcije

U Državnom uredu za reviziju je 30. lipnja 2010. održan sastanak s predstavnicima Misije nezavisnih stručnjaka Europske komisije za borbu protiv korupcije Laurom Stefan i Alanom Johnom, te Paulinom Stanoevom, predstavnicom Delegacije Europske komisije u Republici Hrvatskoj. Sastanku su nazočili i Davor Dubravica, (Ministarstvo pravosuđa) te Damir Živković (Porezna uprava), a u ime Državnog ureda za reviziju Lidija Pernar, Nediljka Rogošić i...

Pročitajte više ›

Kontakt