Sastanak predstavnika državnih revizija zemalja članica NATO-a

U Sjedištu NATO-a u Briselu, održan je 17. svibnja 2011. redovni godišnji sastanak predstavnika državnih revizija zemalja članica NATO-a: Albanije, Belgije, Kanade, Hrvatske, Republike Češke, Danske, Estonije, Francuske, Njemačke, Grčke, Mađarske, Litve, Latvije, Luksemburga, Nizozemske, Norveške, Poljske, Portugala, Rumunjske, Španjolske, Turske, Ujedinjenog Kraljevstva i SAD-a. U ime Državnog ureda za reviziju, sastanku su nazočile Verica...

Pročitajte više ›

Sastanak Paula Vandorena, šefa Delegacije Europske unije u Republici Hrvatskoj i mr. Ivana Klešića, dipl. oec., glavnoga državnog revizora Republike Hrvatske

U Državnom uredu za reviziju je 5. travnja 2011. održan sastanak Paula Vandorena, šefa Delegacije Europske unije u Republici Hrvatskoj i mr. Ivana Klešića, dipl. oec., glavnoga državnog revizora Republike Hrvatske. Na sastanku se raspravljalo o trenutnoj situaciji u pregovorima Republike Hrvatske s Europskom unijom, s posebnim osvrtom na Poglavlje 32. Financijski nadzor, u dijelu koji se odnosi na daljnje jačanje neovisnosti i...

Pročitajte više ›

Posjeta delegacije državne revizije Republike Slovenije

U Državnom uredu za reviziju je 15. ožujka 2011. u službenom posjetu bio Igor Šoltes, glavni državni revizor Republike Slovenije, kojeg je primio mr. Ivan Klešić, dipl. oec., glavni državni revizor Republike Hrvatske. U duhu tradicionalno dobrih odnosa između dviju institucija, razmijenjena su iskustva o reviziji financiranja političkih stranaka i izbornih kampanja, ulozi Računskog suda Republike Slovenije u reviziji EU fondova i primjeni...

Pročitajte više ›

Glavni državni revizor Republike Hrvatske na sastanku čelnika Europskog revizorskog suda i državnih revizija zemalja kandidata i potencijalnih kandidata za pristupanje EU

Mr. Ivan Klešić, dipl. oec., glavni državni revizor sa suradnicima sudjelovao je na sastanku čelnika Europskog revizorskog suda i državnih revizija zemalja kandidata i potencijalnih kandidata za pristupanje Europskoj uniji, koji se održavao u Istanbulu od 7. do 9. ožujka 2011. Svrha sastanka je bila dogovor o budućoj suradnji na razvoju stručnosti državnih revizora za provedbu najviših profesionalnih standarda zahtijevanih zbog...

Pročitajte više ›

Izvješća Državnog ureda za reviziju na Saboru

U skladu s odredbama Zakona o državnoj reviziji, Državni ured za reviziju je potkraj 2010. dostavio Hrvatskom saboru Izvješće o radu i izvješća o obavljenim revizijama. Nakon rasprave, izvješća su 18. veljače 2011. prihvaćena većinom glasova. Sva izvješća su objavljena na web stranicama Državnog ureda za reviziju.

Podnošenje financijskih izvještaja neprofitnih organizacija za 2010. državnom uredu za reviziju

Prema odredbama članka 70. Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine 10/08 i 7/09), financijski izvještaji neprofitnih organizacija se predaju u elektronskom i papirnatom obliku Državnom uredu za reviziju, u roku 60 dana od isteka izvještajnog razdoblja, što znači zaključno s 1. ožujkom 2011., utorak (zadnji dan zaprimanja izvještaja u propisanom roku). Osim Državnom uredu za reviziju, financijski izvještaji se predaju i...

Pročitajte više ›

Priopćenje

Hrvatski sabor je 10. prosinca 2010., na svojoj 20. sjednici, razriješio Šimu Krasić, dipl. oec. dužnosti glavnoga državnog revizora, zbog isteka mandata. Šima Krasić je imenovana prvim glavnim državnim revizorom u Republici Hrvatskoj 1994., a 2002. Hrvatski sabor je ponovo imenovao gospođu Krasić na tu dužnost. Svojim je bogatim iskustvom i organizacijskim sposobnostima ustrojila Državni ured za reviziju, na čijem je čelu bila punih 16...

Pročitajte više ›

XX. INCOSAI

Vrhovne revizijske institucije (VRI) svih zemalja učlanjene su u Međunarodnu organizaciju vrhovnih revizijskih institucija (INTOSAI), kroz koju razvijaju temeljna načela i zajedničke, opće prihvaćene standarde za svoj rad. Najviše tijelo INTOSAI-a je Međunarodni kongres vrhovnih revizijskih institucija (INCOSAI), koji se sastaje svake treće godine sa svrhom raspravljanja i donošenja preporuka vezano uz teme od zajedničkog profesionalnog...

Pročitajte više ›

Revizije visokih učilišta

U skladu s Planom i programom rada za 2010., Državni ured za reviziju je u srpnju ove godine započeo obavljanje financijske revizije sveučilišta, fakulteta, veleučilišta i drugih visokoškolskih ustanova. Revizijom će biti obuhvaćene sve visokoobrazovne ustanove koje se financiraju iz proračuna. Do početka studenoga 2010. obuhvaćeno ih je 77. Revizijom se provjeravaju financijski izvještaji, usklađenost poslovanja sa...

Pročitajte više ›

Kontaktni odbor čelnika vrhovnih revizijskih institucija Europske unije

U Luksemburgu je 18. i 19. listopada 2010. održan godišnji sastanak Kontaktnog odbora čelnika vrhovnih revizijskih institucija Europske unije. Sastanku su nazočili čelnici vrhovnih revizijskih institucija zemalja kandidata za pristupanje Europskoj uniji uključujući i Hrvatsku, te predstavnici INTOSAI Razvojne inicijative (IDI), Europske organizacije vrhovnih revizijskih institucija (EUROSAI) i SIGMA-e. Posebni gosti koji su...

Pročitajte više ›

Kontakt