Bilateralni sastanak s glavnim državnim revizorom Republike Kosovo

Na poziv mr. Ivana Klešića, dipl. oec., glavnoga državnog revizora, 30. i 31. listopada 2019. u Državnom uredu za reviziju boravio je Besnik Osmani, glavni državni revizor Republike Kosovo, u pratnji Qerkina Morine, pomoćnika glavnoga državnog revizora i Sarande Husaj Baraliu, načelnice Odjela za komunikacije i međunarodnu suradnju. Na bilateralnom sastanku se, između ostalog, razgovaralo o ulogama i odgovornostima dviju institucija,...

Pročitajte više ›

Obavijest o dostavi izvješća Hrvatskom saboru

Državni ured za reviziju je 29. listopada 2019. dostavio Hrvatskom saboru Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu jedinica lokalne samouprave, u čijem je prilogu 21 pojedinačno izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti. Osim toga, dostavljena su i 24 izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji, i to za dva korisnika državnog proračuna (Ministarstvo kulture i...

Pročitajte više ›

Bilateralni sastanak s predsjednikom Državnog ureda za reviziju Češke Republike

Na poziv mr. Ivana Klešića, dipl. oec., glavnoga državnog revizora Republike Hrvatske, 23. listopada 2019. u Državnom uredu za reviziju boravio je Miloslav Kala, predsjednik Državnog ureda za reviziju Češke Republike, u pratnji Michaele Roscke, načelnice Odjela za međunarodnu suradnju. Na bilateralnom sastanku se, između ostalog, razgovaralo o ulogama i odgovornostima dviju institucija, funkcioniranju i rezultatima EUROSAI-jeve BIEP platforme...

Pročitajte više ›

Hrvatski sabor prihvatio izvješća Državnog ureda za reviziju

Hrvatski sabor je na 14. sjednici, 18. listopada 2019., prihvatio Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji javnih ustanova koje upravljaju nacionalnim parkovima i parkovima prirode, i to s 94 glasa ZA, jednim PROTIV i deset SUZDRŽANIH, te Izvješće o obavljenoj reviziji Godišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna za 2018. godinu, sa 104 glasa ZA, dva PROTIV i tri SUZDRŽANA.

XXIII. Intosai kongres

Ivan Klešić, glavni državni revizor sudjelovao je sa svojim suradnicima na XXIII. INTOSAI Kongresu, održanom od 25. do 28. rujna 2019. u Moskvi. Teme Kongresa bile su informacijske tehnologije za razvoj javne uprave i uloga vrhovnih revizijskih institucija u ostvarivanju nacionalnih prioriteta i ciljeva. Na Kongresu je usvojena Moskovska deklaracija, sa zaključkom da INTOSAI potiče vrhovne revizijske institucije da, između ostalog, pridonose...

Pročitajte više ›

Zatvaranje Twinning projekta „Daljnje poboljšanje administrativnih kapaciteta i učinkovitosti Državnog ureda za reviziju“ u Sjevernoj Makedoniji

Mr. Ivan Klešić, glavni državni revizor sudjelovao je sa svojim suradnicima na zatvaranju twinning projekta „Daljnje jačanje administrativnih kapaciteta i učinkovitost Državnog ureda za reviziju“, održanom 10. rujna 2019. u Skopju. Projekt je proveden u Državnom uredu za reviziju Sjeverne Makedonije, u suradnji s Državnim uredom za reviziju Republike Bugarske i Državnom uredom za reviziju Republike Hrvatske. Četiri glavne komponente Projekta bile su: daljnje poboljšanje revizijskog procesa u skladu s ISSAI standardima, jačanje revizijskih kapaciteta vrhovne revizijske institucije, jača suradnja vrhovne revizijske institucije i parlamenta te poboljšanje IT komunikacija i sustava upravljanja ljudskim resursima. Projekt je bio financiran iz sredstava Europske unije, a trajao je 21 mjesec. Tijekom provedbe, eksperti iz spomenutih vrhovnih revizijskih institucija, putem misija, treninga, pilot revizija, studijskih posjeta, okruglih stolova i konferencija, u suradnji s kolegama iz Državnog ureda za reviziju Sjeverne Makedonije, uspješno su ispunili sve zadane ciljeve Projekta.

3. UN-IDI konferencija „VRI čine razliku: revidiranje implementacije ciljeva održivog razvoja“

Na poziv Juwanga Zhua, direktora Divizije za javne institucije i digitalnu upravu u Ujedinjenim narodima (UNDESA) i Einara Gorrissena, glavnog direktora INTOSAI razvojne inicijative (IDI), Ivan Klešić, glavni državni revizor sudjelovao je sa svojim suradnicima na 3. konferenciji čelnika vrhovnih revizijskih institucija na temu „VRI čine razliku: revidiranje implementacije ciljeva održivog razvoja (SDG)“, koja je održana 22. i 23. srpnja 2019....

Pročitajte više ›

Bilateralni sastanak s glavnim revizorima Argentine

U Državnom uredu za reviziju je 12. srpnja 2019., u okviru bilateralne posjete, održan radni sastanak s dr. Alejandrom M. Nieva i Gabrielom Mihura, glavnim revizorima Državnog ureda za reviziju Republike Argentine. Na sastanku, na kojem su uz Ivana Klešića, glavnoga državnog revizora, nazočili i njegovi najbliži suradnici, uz obostrano upoznavanje s ulogama i odgovornostima dviju revizijskih institucija, raspravljalo se i o nedavnim...

Pročitajte više ›

Sastanak INTOSAI odbora za izgradnju kapaciteta

Ivan Klešić, glavni državni revizor, sudjelovao je sa suradnicima od 1. do 3. srpnja 2019. na godišnjem sastanku INTOSAI Odbora za izgradnju kapaciteta, koji je održan u Tokiju, Japan, a čiji je domaćin bio Državni ured za reviziju Japana. Sastanak članova Odbora organizirala je Međunarodna organizacija vrhovnih revizijskih institucija (INTOSAI) i njegova inicijativa za razvoj (IDI) kako bi se ispitale potrebe vrhovnih revizijskih...

Pročitajte više ›

Kontakt