Izvješće o reviziji državnog proračuna dostavljeno Hrvatskom saboru

Državni ured za reviziju je, u zakonom propisanom roku, 15. lipnja 2020. dostavio Hrvatskom saboru Izvješće o obavljenoj reviziji Godišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu. Izvješće je istoga dana dostavljeno Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske i objavljeno na mrežnim stranicama Ureda.

Hrvatski sabor prihvatio izvješća Državnog ureda za reviziju

Hrvatski sabor je na 16. sjednici, 30. travnja 2020., prihvatio Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu jedinica lokalne samouprave, i to sa 110 glasova ZA, jednim PROTIV i devet suzdržanih; Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji političkih stranaka, nezavisnih zastupnika i članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave...

Pročitajte više ›

Saboru dostavljeno godišnje izvješće o radu

Državni ured za reviziju je u skladu sa Zakonom o Državnom uredu za reviziju, dostavio Hrvatskom saboru, u zakonom propisanom roku,  Izvješće o radu Državnog ureda za reviziju za 2019.  Osim toga, Saboru su dostavljena i sljedeća izvješća: Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji  korisnika državnog proračuna , u čijem je prilogu 25 pojedinačnih izvješća (deset ministarstava, četiri zavoda, četiri agencije, tri centra, dva instituta te dva...

Pročitajte više ›

Priopćenje u vezi rada Državnog ureda za reviziju

U skladu s Odlukom Vlade Republike Hrvatske o organizaciji rada tijela državne uprave za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 (KLASA: 022-03/20-04/100, URBROJ: 50301-25/06-20-1), od 19. ožujka 2020. te u skladu s obvezujućim uputama za provedbu navedene Odluke, koje je donijelo Ministarstvo uprave i preporuka Stožera civilne zaštite, glavni državni revizor donio je Odluku o privremenom radu na izdvojenom...

Pročitajte više ›

Obavijest sudionicima političkih aktivnosti

Političke stranke, nezavisni zastupnici i nezavisni vijećnici dužni su financijske izvještaje za 2019., s propisanim prilozima, dostaviti Državnom uredu za reviziju i Državnom izbornom povjerenstvu, unosom u informacijski sustav za nadzor financiranja , u roku od 60 dana od dana isteka izvještajnog razdoblja, sukladno odredbi članka 52. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma. Skreće se pozornost, da se jedino dostava financijskih izvještaja sa sastavnim dijelovima, unosom u informacijski sustav za nadzor financiranja, u smislu Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma, smatra propisanom dostavom financijskih izvještaja sa sastavnim dijelovima. Isto je navedeno u obavijesti Državnog ureda za reviziju za političke stranke, nezavisne zastupnike i nezavisne vijećnike (u dijelu Stranke, zastupnici, vijećnici).

Obavijest o obvezi dostavljanja financijskih izvještaja za 2019.

Odnosi se na:  JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE   PRORAČUNSKE I IZVANPRORAČUNSKE KORISNIKE DRŽAVNOG PRORAČUNA   PRORAČUNSKE I IZVANPRORAČUNSKE KORISNIKE PRORAČUNA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE   Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunski i izvanproračunski korisnici dostavljaju financijske izvještaje za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca...

Pročitajte više ›

Posjeta glavnoga državnog revizora Malte

Na poziv mr. Ivana Klešića, dipl. oec., glavnoga državnog revizora, 15. i 16. siječnja 2020. u Državnom uredu za reviziju boravili su Charles Deguara, glavni državni revizor Malte i Noel Camilleri, zamjenik glavnoga državnog revizora. U okviru posjete održani su sastanci u Središnjem uredu i u Područnom uredu Virovitica, na kojima su razmijenjena iskustva, mišljenja i stavovi u vezi s brojnim stručnim pitanjima i najboljom praksom dviju institucija.

Obavijest o dostavi izvješća Hrvatskom saboru

Državni ured za reviziju je 20. prosinca 2019. dostavio Hrvatskom saboru Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji političkih stranaka, nezavisnih zastupnika i članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih s liste grupe birača za 2018., u čijem je prilogu 51 pojedinačno izvješće (45 političkih stranaka i šest nezavisnih zastupnika), Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji lučkih uprava, u...

Pročitajte više ›

Posjeta glavnoga državnog revizora vrhovnoj revizijskoj instituciji SAD-a

U drugom tjednu studenoga 2019., Ivan Klešić, glavni državni revizor sa suradnicima boravio je Washingtonu u bilateralnoj posjeti vrhovnoj revizijskoj instituciji Sjedinjenih Američkih Država (GAO). U okviru posjete održana su s Gene Dodarom, glavnim državnim revizorom Sjedinjenih Američkih Država i njegovim suradnicima četiri sastanka na kojima su razmijenjena iskustva, mišljenja i stavovi u vezi s mandatom, raznim stručnim pitanjima i najboljom praksom dviju institucija.

Kontakt