Saboru dostavljeno godišnje izvješće o radu

Državni ured za reviziju je u skladu sa Zakonom o Državnom uredu za reviziju, dostavio Hrvatskom saboru, u zakonom propisanom roku,  Izvješće o radu Državnog ureda za reviziju za 2019.  Osim toga, Saboru su dostavljena i sljedeća izvješća: Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji  korisnika...

Pročitajte više ›

Priopćenje u vezi rada Državnog ureda za reviziju

U skladu s Odlukom Vlade Republike Hrvatske o organizaciji rada tijela državne uprave za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 (KLASA: 022-03/20-04/100, URBROJ: 50301-25/06-20-1), od 19. ožujka 2020. te u skladu s obvezujućim uputama za provedbu navedene...

Pročitajte više ›

Obavijest sudionicima političkih aktivnosti

Političke stranke, nezavisni zastupnici i nezavisni vijećnici dužni su financijske izvještaje za 2019., s propisanim prilozima, dostaviti Državnom uredu za reviziju i Državnom izbornom povjerenstvu, unosom u informacijski sustav za nadzor financiranja , u roku od 60 dana od dana isteka izvještajnog razdoblja, sukladno odredbi članka 52. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma. Skreće se pozornost, da se jedino dostava financijskih izvještaja sa sastavnim dijelovima, unosom u informacijski sustav za nadzor financiranja, u smislu Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma, smatra propisanom dostavom financijskih izvještaja sa sastavnim dijelovima. Isto je navedeno u obavijesti Državnog ureda za reviziju za političke stranke, nezavisne zastupnike i nezavisne vijećnike (u dijelu Stranke, zastupnici, vijećnici).

Kontakt